Giải vở bài tập toán 5 tập 1

Giải vở bài tập toán 5 tập 1

Giải vở bài tập toán 5 tập 1

Cuốn sách "Giải vở bài tập toán 5 tập 1" được soạn thảo nhằm giúp các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo phương pháp giải chi tiết tất cả bài tập trong vở bài tập toán 5.

 

Nội dung cuốn sách giải chi tiết các bài tập các phần sau:

 

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

 • Bài 1. Ôn tập Khái niệm về phân số
 • Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Bài 5. Số thập phân
 • Bài 6. Luyện tập
 • Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Bài 9. Hỗn số
 • Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)
 • Bài 11. Luyện tập
 • Bài 12+13+14. Luyện tập chung
 • Bài 15. Ôn tập về giải toán
 • Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Bài 17. Luyện tập
 • Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
 • Bài 19. Luyện tập
 • Bài 20. Luyện tập chung
 • Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Bài 23. Luyện tập
 • Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Bài 25. Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích
 • Bài 26. Luyện tập
 • Bài 27. Héc-ta
 • Bài 28. Luyện tập
 • Bài 29+30+31. Luyện tập chung

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

 • Bài 32. Khái niệm số thập phân
 • Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Bài 34: Hàng của số thập phân - Đọc, viết số thập phân
 • Bài 35. Luyện tập
 • Bài 36. Hai phân số bằng nhau
 • Bài 37. So sánh hai phân số thập phân
 • Bài 38. Luyện tập
 • Bài 39. Luyện tập chung
 • Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Bài 41. Luyện tập
 • Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Bài 44+45+46. Luyện tập chung
 • Bài 47. Tự kiểm tra
 • Bài 48. Cộng hai số thập phân
 • Bài 49. Luyện tập
 • Bài 50. Tổng nhiều số thập phân
 • Bài 51. Luyện tập
 • Bài 52. Trừ hai số thập phân
 • Bài 53. Luyện tập
 • Bài 54. Luyện tập chung
 • Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Bài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.....
 • Bài 57. Luyện tập
 • Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Bài 59+60. Luyện tập
 • Bài 61+62. Luyện tập chung
 • Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Bài 64. Luyện tập
 • Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
 • Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Bài 67. Luyện tập
 • Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Bài 69. Luyện tập
 • Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Bài 71. Luyện tập
 • Bài 72+73. Luyện tập chung
 • Bài 74. Tỉ số phần trăm
 • Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 76. Luyện tập
 • Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Bài 78. Luyện tập
 • Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Bài 80. Luyện tập
 • Bài 81+82. Luyện tập chung
 • Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

 • Bài 85. Hình tam giác
 • Bài 86. Diện tích hình tam giác
 • Bài 87. Luyện tập
 • Bài 88. Luyện tập chung
 • Bài 89. Tự kiểm tra

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí