Giải vở bài tập tiếng việt lớp 1 - Tập 2

Giải vở bài tập tiếng việt lớp 1 - Tập 2

Giải vở bài tập tiếng việt lớp 1 - Tập 2

Cuốn sách "Giải vở bài tập tiếng việt lớp 1 - Tập 2" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh, bậc phụ huynh tham khảo để giảng dạy cho các con. Sách gồm bài giải cho 19 bài học vở bài tập tiếng việt 1 tập 2 và phần luyện tập tổng hợp.

Bài 84: op ap
Bài 85: ăp âp
Bài 86: ôp ơp
Bài 87: ep êp
Bài 88: ip up
Bài 89: iêp ươp
Bài 90: Ôn tập
Bài 91: oa oe
Bài 92: oai oay
Bài 93: oan oăn
Bài 94: oang oăng
Bài 95: oanh oach
Bài 96: oat oăt
Bài 97: Ôn tập
Bài 98: uê uy
Bài 99: uơ uya
Bài 100: uân uyên
Bài 101: uât uyêt
Bài 102: uynh uych
Bài 103: Ôn tập
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí