Giải Toán lượng giác 10

Giải Toán lượng giác 10

Giải Toán lượng giác 10

Cuốn sách Giải toán Lượng giác 10 do nhà xuất bản Giáo Dục Ấn hành, bám sát cấu trúc của sách giáo khoa đại số 10 chuẩn và nâng cao, hướng tới chủ đề lượng giác theo 3 chương sau đây:

 Chương 1: Góc và cung lượng giác. Giá trị lượng giác của một góc

 - Góc và cung lượng giác

 - Giá trị lượng giác của một góc

 - Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

 Chương 2: Công thức lượng giác

 - Công thức lượng giác

 - Công thức nhân

 - Công thức biến đổi

 Chương 3: Phương trình lượng giác

 - Phương trình lượng giác cơ bản

 - Phương trình lượng giác cơ bản có điều kiện

 - Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

 - Phương trình bậc nhất với sin và côsin của cùng một góc

 - Phương trình đối xứng đối với sin và côsin của cùng một góc

 - Phương trình thuần nhất

 - Phương trình không mẫu mực

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí