Giải nhanh nguyên hàm, tích phân và ứng dụng bằng máy tính Casio

Giải nhanh nguyên hàm, tích phân và ứng dụng bằng máy tính Casio

Giải nhanh nguyên hàm, tích phân và ứng dụng bằng máy tính Casio

Tải cuốn sách "Giải nhanh nguyên hàm, tích phân và ứng dụng bằng máy tính Casio" của tác giả Hoàng Văn Bình bao gồm các lý thuyết cơ bản, các công thức tính nguyên hàm, tích phân, kèm theo đó là các dạng toán mang tính vận dụng cao, và đặc biệt tài liệu có hướng dẫn một cách chi tiết phương pháp giải nhanh nguyên hàm, tích phân và ứng dụng bằng máy tính Casio – Vinacal. Các bài toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong tài liệu được trích dẫn từ các đề thi thử môn Toán.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí