Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2 - Lê Nhứt

Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2 - Lê Nhứt

Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2 - Lê Nhứt
Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2 - Lê Nhứt
Cuốn sách "Giải Những Bài Toán 7 tập 2" của tác giả Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường được soạn thảo theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, giúp các em có tài liệu tham khảo để học tập, thực hành các dạng bài quen thuộc trong chương trình toán 7, từ đó giúp học sinh vận dụng và rèn luyện tư duy toán học
Ngoài ra cuốn sách con giúp học sinh làm quen với cách vận dụng kiến thức toán đã học để giải quyết tốt các dạng bài tập tự luận hay trắc nghiệm thường gặp trong các kì kiểm tra, thi cử.
 
Các nội dung trong cuốn sách:
 
Phần đại số
 
Chương 3: Thống kê
 • Thu thập số liệu thống kê - tần số
 • Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
 • Biểu đồ
 • Số trung bình cộng
Ôn tập chương 3
 • Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
Chương 4: Biểu thức đại số
 • Khái niệm về biểu thức đại số
 • Giá trị của một biểu thức đại số
 • Đơn thức
 • Đơn thức đồng dạng
 • Đa thức
 • Cộng và trừ đa thức
 • Đa thức một biến
 • Cộng và trừ đa thức một biến
 • Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương 4
 • Câu hỏi trắc nghiệm chương 4
 
Phần hình học
 
Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác
 • Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
 • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 • Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác, bất đẳng thức tam giác
 • Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 • Tính chất tia phân giác của một góc
 • Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
 • Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Tính chất ba đường cao của tam giác.
Ôn tập chương 3
 • Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
 • Đề thi kiểm tra học kì 2.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí