Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1 - Lê Nhứt

Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1 - Lê Nhứt

Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1 - Lê Nhứt
Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1 - Lê Nhứt
Cuốn sách "Giải Những Bài Toán 7 tập 1" của tác giả Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường được soạn thảo theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, giúp các em có tài liệu tham khảo để học tập, thực hành các dạng bài quen thuộc trong chương trình toán 7, từ đó tích lũy kiến thức để giải quyết các bài toán trong các kỳ kiểm tra.
 
Nội dung của sách
 
Phần đại số
 
Chương 1: Số hữu tỉ - số thực
 • Tập hợp Q các số hữu tỉ
 • Cộng, trừ số hữu tỉ
 • Nhân, chia số hữu tỉ
 • Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
 • Luỹ thừa của một số hữu tỉ
 • Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)
 • Tỉ lệ thức
Chương 2: Hàm số và đồ thị
 • Đại lượng tỉ lệ thuận
 • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Hàm số
 • Mặt phẳng toạ độ
 • Đồ thị hàm số Y = ax (a khác 0)
Ôn tập chương 2

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí