Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2 - Lê Nhứt

Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2 - Lê Nhứt

Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2 - Lê Nhứt
Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2 - Lê Nhứt

Cuốn sách "Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2" của tác giả Lê Nhứt nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo để ôn tập, củng cố kiến thức, đồng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt.

Giới thiệu sách:

Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Toán lớp 6 hiện hành và có nội dung được trình bày theo cấu trúc như sau:
  • Tóm tắt lý thuyết: Giúp học sinh nắm vựng và củng cố kiến thức cơ bản
  • Hệ thống bài tập: Giúp học sinh vận dụng và rèn luyện kĩ năng tư duy toán học
  • Bài tập nâng cao và câu hỏi trắc nghiệm: Giúp học sinh làm quen với cách vận dụng kiến thức toán đã học để giải quyết tốt các dạng toán tự luận hay trắc nghiệm trong các kỳ kiểm tra, thi thử.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí