Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1 - Lê Nhứt

Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1 - Lê Nhứt

Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1 - Lê Nhứt
Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1 - Lê Nhứt

 

Cuốn sách "Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1" của tác giả Lê Nhứt nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo để ôn tập, củng cố kiến thức, đồng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt.

Giới thiệu sách:

Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Toán lớp 6 hiện hành và có nội dung được trình bày theo cấu trúc như sau:
  • Tóm tắt lý thuyết
  • Hệ thống bài tập.
  • Bài tập nâng cao và câu hỏi trắc nghiệm.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí