Giải bài tập toán 4 tập 2

Giải bài tập toán 4 tập 2

Giải bài tập toán 4 tập 2
Giải bài tập toán 4 tập 2

Cuốn sách Giải bài tập toán 4 tập 2 do tác giả Phạm Đình Thực biên soạn giải các bài tập bám sát theo chương trình trong sách giáo khoa Toán 4, nội dung gồm các phần sau: Chương ba: Dấu hiệu chia hết cho: 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành. Chương bốn: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi. Chương năm: Tỉ số, tỉ lệ bản đồ. Ôn tập

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí