Giải bài tập tiếng anh lớp 11

Cuốn sách "Giải bài tập tiếng anh lớp 11" biên soạn nhằm giúp các em có tài liệu để kiểm tra ôn tập và học tốt môn tiếng anh, sách bao gồm 16 đơn vị học bài:

Cuốn sách "Giải bài tập tiếng anh lớp 11" biên soạn nhằm giúp các em có tài liệu để kiểm tra ôn tập và học tốt môn tiếng anh, sách bao gồm 16 đơn vị học bài:


Unit 1: FRIENDSHIP
Unit 2: PERSONAL EXPERIENCES
Unit 3: A PARTY
Test Yourself A
Unit 4: VOLUNTARY WORK
Unit 5: ILLITERACY
Unit 6: COMPETITIONS
Test Yourself B
Unit 7: WORLD POPULATION
Unit 8: CELEBRATIONS
Unit 9: THE POST OFFICE
Test Yourself C
Unit 10: NATURE IN DANGER
Unit 11: SOURCES OF ENERGY
Test Yourself D
Unit 12: THE ASIAN GAMES
Unit 13: HOBBIES
Unit 14: RECREATION
Test Yourself E
Unit 15: SPACE CONQUEST
Unit 16: THE WONDERS OF THE WORLD
Test Yourself F

Giải bài tập tiếng anh lớp 11

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí