Ghost Windows 10 1903 19H1 – No Soft & Full Soft- Nhanh, Mượt, Nhẹ

Ghost Windows 10 1903 19H1 – No Soft & Full Soft- Nhanh, Mượt, Nhẹ

Ghost Windows 10 1903 19H1 – No Soft & Full Soft- Nhanh, Mượt, Nhẹ
Ghost Windows 10 1903 19H1 – No Soft & Full Soft- Nhanh, Mượt, Nhẹ

Full Software: 

SIZE
x86 – 3.74 GB
x64 – 5.08 GB
UEFI – 4.84 GB

MD5
x86 – 138BF55A3E7CB767C99868DA2F7BD51B
x64 – 08502DAC0B0DDD293EE6697D375CDCA0
UEFI – 745C96DB8480F85D237565795F3C4D84

No Software: 

 

SIZE
x86 – 2.89 GB
x64 – 4.15 GB
UEFI – 4.00 GB

MD5
x86 – 4E790DF76B32563EF4D773D90F4606AC
x64 – 28180B0710C3AA5CD7BDD2F36E824B17
UEFI – 1BD559F0D7F952D1D88B5D7344E2BEC3

ISO:

SIZE
x86 – 3.91 GB
x64 – 5.16 GB

MD5
x86 – 68B1FE9371A1CD05AE7A963E0866C055
x64 – 8DD57BF7B5A902B8ACD096DE67AC650D

Full Software

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )

No Software

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )

ISO

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn LehaIT, Copy Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí