Get ready for second grade (tiếng anh cho các em lớp 2)

Cuốn sách "Get ready for second grade" (tiếng anh cho các em lớp 2) là quyển thứ 2 nằm trong bộ sách gồm năm cấp từ lớp 1 đến lớp 5. Cuốn sách được thiết kế với các hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của các em, là cơ sở để các em rèn luyện và nhận biết các từ vựng theo từng bức tranh, từ đó giúp các em nâng cao vốn từ vựng của mình.

Get ready for second grade (tiếng anh cho các em lớp 2)

Cuốn sách "Get ready for second grade(tiếng anh cho các em lớp 2) là quyển thứ 2 nằm trong bộ sách gồm năm cấp từ lớp 1 đến lớp 5. Cuốn sách được thiết kế với các hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của các em, là cơ sở để các em rèn luyện và nhận biết các từ vựng theo từng bức tranh, từ đó giúp các em nâng cao vốn từ vựng của mình.

Get ready for second grade (tiếng anh cho các em lớp 2)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí