Geometrico - Photoshop Action

Geometrico - Photoshop Action

Geometrico - Photoshop Action
Geometrico - Photoshop Action

Item contains

 • Action ATN file
 • Brush ABR file
 • Help file

Combine Actions

 • Play first action
 • Save as image
 • Place saved image in photoshop
 • Play second action

Note

 • Tested and working in CS4CS5CS6 and CC+ photoshop version.
 • Be sure your photoshop set to RGB color , 8Bits/Channel , English version.
 • Separated layers.
 • Preview image not included.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí