GBrands - WooCommerce Gutenberg Brands Block

GBrands - WooCommerce Gutenberg Brands Block

GBrands - WooCommerce Gutenberg Brands Block
GBrands - WooCommerce Gutenberg Brands Block

GBrands allows you to display known brands with custom logos into any page/post in order to attract customers and grant your store more visibility!

High-Quality Brands are important when it comes to selling products online. Brands act as a quality guarantee because they assure product recognition in customers’ minds.

Displaying known brands in your shop has many advantages like they attract customers and grant your store more visibility!

 

Features:

 

  • Use custom taxonomy “Brands Categories”
  • Create brands and assign custom logos
  • Brand logo displayed on the brand page also
  • Add Brands Block into any Page / Post
  • Setup what brands to display in the block
  • Setup how many brands per column to display – minimum 2 – maximum 6
  • Setup how many brands categories to display
  • Custom text color, hover color, border color, and background color

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí