Game Girls Wars 걸스 워즈 V1.0.43 MOD MENU MOD | X20 DMG | X20 DEFENSE

Game Girls Wars 걸스 워즈 V1.0.43 MOD MENU MOD | X20 DMG | X20 DEFENSE

Game Girls Wars 걸스 워즈 V1.0.43 MOD MENU MOD | X20 DMG | X20 DEFENSE
Game Girls Wars 걸스 워즈 V1.0.43 MOD MENU MOD | X20 DMG | X20 DEFENSE

★ 미소녀들과 함께하는 달콤한 스쿨라이프! ★

아름다운 소녀들과 강렬한 메카닉이 공존하는

두근두근한 스쿨 라이프가 마스터를 기다립니다.★ 애니같은 스토리 ★

학교를 배경으로 펼쳐지는 애니메이션 스토리,

아름다운 그녀들의 이야기를 들어주세요.★ 당신만을 위한 치명적 파티 ★

다양한 타입의 미소녀들을 수집하여 소대를 편성하세요!

그녀들을 강화시켜 지상 최강의 소대를 만들어보세요!★ 각양각색의 미소녀 ★

소녀에겐 향수보다 화약 냄새가 더욱 어울리죠!

전차, 전함, 전투기까지! 아름다운 소녀들을 지휘하여 전투를 승리로 이끌어주세요.★ 사상 최대의 그랑프리 ★

사랑스러운 소녀들을 육성하고

나만의 작전으로 사상 최대 규모의 그랑프리에서 승리하세요.★ 리얼 실시간 PVP ★

더이상 답답한 AI와의 전투는 그만! 플레이어 간의 숨막히는 실시간 전투!

1:1 PVP 뿐 아니라 3:3 태그배틀까지 다양한 조합과 타이밍으로 전투에서 승리하세요!


페이스 북 팬페이지 : https://www.facebook.com/Girlswas

네이버 공식 게임 까페 : https://cafe.naver.com/girlswarsm

* "최애캐 캐릭터"아벤트 중입니다! 얼른 참가해서 선물맏아가세용
* 각종 공략과 정보는 까페 가입하시면 좋습니다.
까페 이벤트 중입니다!


★ 지금 소녀들이 당신의 지휘를 기다립니다.★

★ 스마트폰앱 접근권한 안내 ★

*필수적 접근 권한*
사진,미디어, 파일 : 게임데이터를 저장소에 저장하기 위함
외부저장소 읽기, 기록 : 고객센터, 커뮤니티에서의 이미지 사용 및 게임의 각종 설정과 캐시 저장을 위해 필요.
----
개발자 연락처 :
부산 해운대구 수영강변대로140길 글로벌 게임센터
goldenpigent@gmail.com

Name: Girls Wars 걸스 워즈 Hack Mod
 

Girls Wars 걸스 워즈 Mods Feature:
 

  1. MENU MOD
  2. x20 DMG
  3. x20 DEFENSE

APK (SIGN): Mshare ( Tốc độ cao )

OBB : Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí