Game Bloody Roar Full - Game Đấu Trường Thú 1, 2, 3, 4 Full

Game Bloody Roar Full - Game Đấu Trường Thú 1, 2, 3, 4 Full

Game Bloody Roar Full - Game Đấu Trường Thú 1, 2, 3, 4 Full
Game Bloody Roar Full - Game Đấu Trường Thú 1, 2, 3, 4 Full

Tổng hợp các phiên bản của game Đấu Trường Thú cực kỳ hay, hay còn gọi là game bloody Roar

Đấu trường thú Full – Bloody Roar Full
Đấu trường thú 1 – Bloody Roar 1
Đấu trường thú 2 – Bloody Roar 2
Đấu trường thú 3 – Bloody Roar 3
Đấu trường thú 4 – Bloody Roar 4

( Bản 3 và 4 cần giả lập Ps2 nhé )

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !