Frightful Font

Frightful Font

Frightful Font
Frightful Font

Frightful is not a scary new font, but rather a cute and funky new typeface that we can’t get enough of! Look how fun the characters are and how your brain is already thinking of 1000 things to design using this wonderful download. Grab it now, you won’t regret it!

What's Included

  • Frightful Font (OTF & TTF Formats)
  • Instant Download
  • Free Updates

If you have any queries, questions or issues please don't hesitate to contact us direct.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí