FRESHFRUITCOLOR – FILM PACK BANANA PRESETS PACK

FRESHFRUITCOLOR – FILM PACK BANANA PRESETS PACK

FRESHFRUITCOLOR – FILM PACK BANANA PRESETS PACK
FRESHFRUITCOLOR – FILM PACK BANANA PRESETS PACK

Banana is a preset designed on Nikon files. It stands out for taking advantage of all the information in the file, so as not to obscure the image, so it is not necessary to increase the exposure, avoiding the appearance of noise in high isos.

The Pack contains 4 versions of the preset color.

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí