Foustayn Signature Collection

Foustayn Signature Collection

Foustayn Signature Collection
Foustayn Signature Collection

Foustayn is signature script font collection that perfect for your awesome project.

Foustayn is perfect for branding projects, logo, wedding designs, social media posts, advertisements, product packaging, product designs, label, photography, watermark, invitation, stationery and any projects that need handwriting taste.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí