Food Photography Lightroom Presets 2

Food Photography Lightroom Presets 2

Food Photography Lightroom Presets 2
Food Photography Lightroom Presets 2

DETAILS

30 Food Photography Presets for Lightroom

 • Presets for different situations, vintage, clean, toning style.

What you will Receive:

 • A Zip File containing 30 Lightroom Preset files ( .lrtemplates )
 • Help txt and jpg file
 • Supported File Format: RAW / NEF / DNG, JPG, TIFF.

LR Presets:

 • FoodPhoto 1 (vintage style)
 • FoodPhoto 2 (for light and bright photo)
 • FoodPhoto 3 (detail and sweet)
 • FoodPhoto 4 (clean white)
 • FoodPhoto 5 (sweet and soft color)
 • FoodPhoto 6 (hot light)
 • FoodPhoto 7 (amazing blue)
 • FoodPhoto 8 (soft dark color)
 • FoodPhoto 9 (appetizing brown)
 • FoodPhoto 10 (repair detail)
 • FoodPhoto 11 (soft color)
 • FoodPhoto 12 (grunge style)
 • FoodPhoto 13 (bright contrast)
 • FoodPhoto 14 (volume background)
 • FoodPhoto 15 (soft grunge)
 • FoodPhoto 16 (soft light)
 • FoodPhoto 17 (red bright)
 • FoodPhoto 18 (toys color)
 • FoodPhoto 19 (stylish color)
 • FoodPhoto 20 (soft color)
 • FoodPhoto 21 (saturation)
 • FoodPhoto 22 (detail)
 • FoodPhoto 23 (caramel)
 • FoodPhoto 24 (vintage)
 • FoodPhoto 25 (dull color)
 • FoodPhoto 26 (stylish)
 • FoodPhoto 27 (white food)
 • FoodPhoto 28 (vintage)
 • FoodPhoto 29 (dark vintage)
 • FoodPhoto 30 (bright vintage)

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí