FLORABELLA PHOTOSHOP ACTIONS & TEXTURES + OVERLAYS BUNDLE

FLORABELLA PHOTOSHOP ACTIONS & TEXTURES + OVERLAYS BUNDLE

FLORABELLA PHOTOSHOP ACTIONS & TEXTURES + OVERLAYS BUNDLE
FLORABELLA PHOTOSHOP ACTIONS & TEXTURES + OVERLAYS BUNDLE

Bộ này quá nổi tiếng, chắc ai cũng biết rồi. Nếu bạn có Action khác của Florabella (ngoài những Action mình chia sẻ bên dưới) thì chia sẻ cho mình với nhé.

Florabella BW Actions
Florabella Classic Workflow
Florabella Color & Haze Actions
Florabella Color & Light Actions
Florabella Color Matte Actions
Florabella Deluxe BW Actions
Florabella Extra Actions
Florabella Hazy Skies
Florabella Luxe Actions
Florabella Luxe II new
Florabella Meadow Layers
Florabella Muse Actions
Florabella Retouch & Makeover Actions
Florabella Skin Tone Actions & Mini Retouch
Florabella Soft Blur
Florabella Spring Set I
Florabella Spring Set II
Florabella Texture_Action
Florabella Vintage Actions
Florabella Vintage Summer II CS
Florabella Trinity Actions
-------------------------------------
Florabella Cloud Overlays
Florabella Color Light Overlays
Florabella Textures Set I
Florabella Textures Set II
Florabella Textures Set III

FLORABELLA PHOTOSHOP ACTIONS & TEXTURES + OVERLAYS BUNDLE

Hướng dẫn getlink: tại đây

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả