FLATKIT | APP UI KIT

FLATKIT | APP UI KIT

FLATKIT | APP UI KIT
FLATKIT | APP UI KIT

Flatkit aims to provide a beauty web ui kit for your next application.

Here are some benefits you can get from Flatkit:

 • Bootstrap 4 3.x css framework
 • AngularJS framework
 • Html version with Ajax
 • Grunt task for professionals
 • Bower package manage
 • Sass
 • Unlimited colors
 • Light, Grey, Dark, Black themes
 • 6 pre-build layouts
 • Modern design, not just a admin
 • Git distributed version control

CHANGE LOG

v.1.1.3—19 September 16

 • Add Layout five
 • Update Bootstrap 4 to alpha.4
 • Fix css issue on chrome53

v.1.1.2—6 Jul 16

 • Update angularjs to 1.5.3
 • Remove angular tag in html version

v.1.1.0—13 January 16

 • Add RTL support
 • Add Fullcalendar on html version
 • Add Dropzone.js on html version
 • Add gallery page
 • Add Angular UI Bootstrap to support Bootstrap 4
 • Lazy load angular-strap

v.1.0.3—20 November 15

 • Add Echarts
 • Add form validation on html version
 • Add form wizard on html version
 • Add editor on html version
 • Add date time picker on html version
 • Add select2 on html version

v.1.0.2—12 November 15

 • Add static html pages
 • Add Pjax on html version

v.1.0.1—11 November 15

 • Add Sortable plugin
 • Add Nestable plugin
 • Add jQuery select2 plugin
 • Add Bootstrap date time picker

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí