Fitness Trainer- Training Membership Plugin

Fitness Trainer- Training Membership Plugin,Fitness Trainer v1.4.6 - Training Membership Plugin,Fitness Trainer v1.4.9 - Training Membership Plugin

Fitness Trainer- Training Membership Plugin
Just install and use it. The plugin will create all necessary pages, email template and settings on the plugin installation.

TRAINER

User: trainer1
Password: 123456

NORMAL USER

User: demo
Password: demo

Google Driver   |  |   MegaNZ

Fitness Trainer v1.4.6 - Training Membership Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Fitness Trainer v1.4.9 - Training Membership Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí