File FFSJ Full - Chương trình dùng để cắt nối file có dung lượng lớn thành nhiều phần nhỏ

File FFSJ Full - Chương trình dùng để cắt nối file có dung lượng lớn thành nhiều phần nhỏ

 File FFSJ Full - Chương trình dùng để cắt nối file có dung lượng lớn thành nhiều phần nhỏ
 File FFSJ Full - Chương trình dùng để cắt nối file có dung lượng lớn thành nhiều phần nhỏ

FFSJ viết tắt của Fastest File Splitter and Joiner. Là một chương trình dùng để cắt nối file có dung lượng lớn thành nhiều phần nhỏ. link tải phần mềm cắt nối file FFSJ full crack mình để bên dưới các bạn có thể nhấn vào để tải về.

 File FFSJ Full

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng  phần mềm FFSJ

Đối với phần mềm này thì các bạn chỉ cần tải về giải nén ra là có thể chạy được liền. Không cần phải cài đặt gì hết.

Điểm qua một chút về tính năng.

Phần mềm gồm 3 chức năng chính đó là cắt file lớn thành những phần nhỏ, nối file, và MD5 Checksum

Spliting ( cắt File)

Sourse File: chọn File cần tách

Output Directory : Đường dẫn thư mục chứa file sau khi cắt

Có 2 Cách cắt là:

  • Split Into: Cắt làm mấy phần bằng nhau.
  • Split after every: cắt sau mỗi bao nhiêu mb.

Delete sourse file after splitting: Xóa file gốc sau khi cắt.

Joining ( nối file)

sau khi bạn tải file ở trên mạng về mà có các định dạng đuôi như .001 .002 .003 .004 hoặc _a _b thì bạn cần phải sử dụng chức năng này để nối thành 1 file hoàn chỉnh.

3

Để nối file dạng .001 .002 hoặc _a thì các bạn nhấn vào phần First split part chọn đường dẫn đến file cần nối. Sau đó chọn Join

MD5 Checksum.

Phần này dùng đễ kiểm tra tính toàn vẹn của file khi bạn tải về.

4

Lấy mã trong ô MD5 Signature so sánh với mã mà người up file lên cung cấp xem có giống nhau không. Nếu không giống tức là đả có lỗi trong quá trình tải về