Fast & Custom Grid - Wordpress Plugin

Fast & Custom Grid - Wordpress Plugin,Fast & Custom Grid v1.0 - Wordpress Plugin

Fast & Custom Grid - Wordpress Plugin

Welcome to Fast & Custom Grid. With this awesome plugin you can build your grid in few step. You can to add a GRID, PORTFOLIO, PORTFOLIO WITH PREVIEW, CAROUSEL. You have available 30+ skins for create your grid.

List all Features:

 • Grid
 • Portfolio
 • Portfolio with Preview
 • Carousel Team
 • Carousel Post
 • Masonry
 • Filter
 • Responsive
 • Custom Post Type
 • Fast Setting
 • Custom Setting
 • Widget Support
 • Google Font
 • Translation Ready (include .po/.mo files)
 • 1 Column, 2 Columns, 3 Columns, 4 Columns, 5 Columns
 • Video Tutorial

Fast & Custom Grid v1.0 - Wordpress Plugin

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí