Fashion Japan Style Instagram

Fashion Japan Style Instagram

Fashion Japan Style Instagram
Fashion Japan Style Instagram

Fashion Japan Style Instagram 2129961

– 1.24 PSD File

– 2.Smart Object ( Easy to put your image )

– Double Click on “image layer” (click twice layer icon on image grup)

– Put Your Image

– CTRL + S

– 3.300 dpi

– 4.RGB color

– 5.1200px X 1200px *18 post 1920px x 1080px *6 stories

– 6.Easy to use

– 7.All text editable with text tool

– 8.Image/Model not include

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí