Fashion Instagram Templates

Fashion Instagram Templates

Fashion Instagram Templates
Fashion Instagram Templates
 • 1.13 PSD File
 • 2.Smart Object ( Easy to put your image )

  • Double Click on "image layer" (click twice layer icon on image grup)
  • Put Your Image
  • CTRL + S
 • 3.300 dpi
 • 4.RGB color
 • 5.1200px X 1200px 9 post 1920px x 1080px 4 stories
 • 6.Easy to use
 • 7.All text editable with text tool
 • 8.Image/Model not include

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí