EVENTON - WORDPRESS EVENT CALENDAR PLUGIN

EVENTON - WORDPRESS EVENT CALENDAR PLUGIN,EventOn v3.0.1 + Addons,EventOn v3.1 + Addons

EVENTON - WORDPRESS EVENT CALENDAR PLUGIN
EVENTON - WORDPRESS EVENT CALENDAR PLUGIN

EventON Event Calendar for Wordpress is a beautifully crafted event calendar that presents events in a minimal clutter-free design. It is packed with 200+ useful features such as highly customizable repeating events, multiple event images, event locations and organizers, and advance features like multi data types and language corresponding events and etc. All of that comes packed in the #1 best seller Event Calendar on codecanyon!

Google Driver   |  |   MegaNZ

v2.8.6

Google Driver   |  |   MegaNZ

EventOn v2.8.8

Google Driver   |  |   MegaNZ

EventOn v3.0.1 + Addons

Google Driver   |  |   MegaNZ

EventOn v3.1 + Addons

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn