Essential Words for the TOEFL, Edition 2018

Cuốn sách "Essential Words for the TOEFL, Edition 2018" được thiết kế dành riêng cho các sinh viên ESL chuẩn bị thi TOEFL và có các từ vựng được cập nhật thường thấy nhất trong bài kiểm tra.Essential Words for the TOEFL, Edition 2018

Essential Words for the TOEFL, Edition 2018

Cuốn sách "Essential Words for the TOEFL, Edition 2018" được thiết kế dành riêng cho các sinh viên ESL chuẩn bị thi TOEFL và có các từ vựng được cập nhật thường thấy nhất trong bài kiểm tra.

Nó bao gồm:

  • Các cụm từ và mục đích của các từ ngữ (ví dụ: xác định, thảo luận, yêu cầu, v.v.) được sử dụng trong các phần nói và viết của bài kiểm tra
  • Từ và cụm từ mới, vì bạn thường được yêu cầu giải thích ý nghĩa của cụm từ
  • Danh sách các từ vựng với định nghĩa, câu mẫu và bài tập thực hành cho 500 từ cần biết
  • Tư vấn chi tiết để giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh và hơn thế nữa

Học sinh có thể kiểm tra khả năng làm chủ từ vựng TOEFL của mình bằng cách làm bài kiểm tra thực hành kèm theo phiếu trả lời, được thiết kế để giúp học sinh đánh giá sự tiến bộ của họ và tăng sự tự tin về các kỹ năng từ vựng của mình.

Download sách Essential Words for the TOEFL, Edition 2018 Ebook PDF

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí