Ensares Brand Guidelines

Ensares Brand Guidelines

Ensares Brand Guidelines
Ensares Brand Guidelines

New Slides select the design layouts – • Black Overlay Designs insert the design on place holder and add the black transparent – • Background Changes Right Click on background and select format background Clikc Picture or texture fill File insert your own picture

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí