Ebook Laravel up & running – Chứa đựng mọi kiến thức về Laravel

Ebook Laravel up & running – Chứa đựng mọi kiến thức về Laravel

Ebook Laravel up & running – Chứa đựng mọi kiến thức về Laravel
Ebook Laravel up & running – Chứa đựng mọi kiến thức về Laravel

Laravel Up & Running

Một số thông tin về cuốn sách Laravel Up & Running:

 • Tác giả: Matt Stauffer, một giảng viên và lập trình viên, anh là giám đốc kỹ thuật tại Tighten Co. và là cộng tác viên của Laravel Podcast. Matt Stauffer có một blog rất hay về Laravel tại https://mattstauffer.co/blog với nhiều bài viết về các phiên bản của Laravel. Cách hành văn xúc tích, nội dung trình bày khoa học, các bài viết trên Blog cũng như trong cuốn Laravel Up & Running sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc học tập framework Laravel.
 • Số trang: 433 trang.
 • Xuất bản tháng 11 năm 2016.
 • Nhà xuất bản: O’ Reily một nhà xuất bản rất nổi tiếng về sách công nghệ thông tin.

Nội dung cuốn sách Laravel Up & Running

Laravel Up & Running có nội dung rất đa dạng bao phủ gần như tất cả các chủ đề liên quan đến framework Laravel từ việc cài đặt, tham số cho hệ thống đến các khái niệm cơ bản trong framework Laravel như Routing, Controller, Blade template đến làm việc với database bằng Laravel Eloquent ORM, build ứng dụng với các công cụ Laravel Mix, test ứng dụng… Nếu bạn cần tìm một cuốn sách đầy đủ nhất về framework Laravel thì Laravel Up & Running chính là ebook bạn cần.

Matt không chỉ là một thành viên có am hiểu sâu rộng mà anh ấy còn là một giảng viên tuyệt vời. Tôi đã chia sẻ với mọi người cuốn sách này, một mở rộng cho các hướng dẫn về framework Laravel.

Taylor Otwell – sáng lập framework Laravel

Hay một nhận xét khác

Matt như một nhà truyền bá các tư tưởng trong Laravel, rất cám ơn Matt và đây là cuốn sách mà tôi sẽ giới thiệu cho những người mới với Laravel. Tôi nghĩ là không ai có thể làm tốt hơn những gì Matt đã làm trong Laravel Up & Running

Jeffrey Way – sáng lập Laracast

Chúng ta cùng xem mục lục cuốn sách:

 • Chương 1: Why Laravel?
  • Why Use a Framework?
  • A Short History of Web and PHP Frameworks
  • What’s So Special About Laravel?
  • How It Works
  • Why Laravel?
 • Chương 2: Setting Up a Laravel Development Environment
  • System Requirements
  • Composer
  • Local Development Environments
  • Creating a New Laravel Project
  • Laravel’s Directory Structure
  • Configuration
  • Up and Running
  • Testing
  • TL;DR
 • Chương 3: Routing and Controllers
  • Route Definitions
  • Route Groups
  • Views
  • Controllers
  • Route Model Binding
  • Route Caching
  • Form Method Spoofing
  • CSRF Protection
  • Redirects
  • Aborting the Request
  • Custom Responses
  • Testing
  • TL;DR
 • Chương 4: Blade Templating
  • Echoing Data
  • Control Structures
  • Template Inheritance
  • View Composers and Service Injection
  • Custom Blade Directives
  • Testing
 • TL;DR
  Chương 5: Frontend Components
  • Elixir
   Pagination
   Message Bags
   String Helpers, Pluralization, and Localization
   Testing
   TL;DR
 • Chương 6: Collecting and Handling User Data
  • Injecting a Request Object
   Route Data
   Uploaded Files
   Validation
   Form Requests
   Eloquent Model Mass Assignment
   {{ Versus {!!
   Testing
   TL;DR
 • Chương 7: Artisan and Tinker
  • An Introduction to Artisan
   Basic Artisan Commands
   Writing Custom Artisan Commands
   Calling Artisan Commands in Normal Code
   Tinker
   Testing
   TL;DR
  • Chương 8: Database and Eloquent
  • Configuration
   Migrations
   Seeding
   Query Builder
   Introduction to Eloquent
   Eloquent Events
   Testing
   TL;DR
 • Chương 9: User Authentication and Authorization
  • The User Model and Migration
   Using the auth() Global Helper and the Auth Facade
   The Auth Controllers
   Auth::routes()
   The Auth Scaffold
   “Remember Me”
   Manually Authenticating Users
   Auth Middleware
   Guards
   Auth Events
   Authorization (ACL) and Roles
   Testing
   TL;DR
 • Chương 10: Requests and Responses
  • Laravel’s Request Lifecycle
   The Request Object
   The Response Object
   Laravel and Middleware
   Testing
   TL;DR
 • Chương 11: The Container
  • A Quick Introduction to Dependency Injection
   Dependency Injection and Laravel
   The app() Global Helper
   How the Container Is Wired
   Binding Classes to the Container
   Constructor Injection
   Method Injection
   Facades and the Container
   Service Providers
   Testing
   TL;DR
 • Chương 12: Testing
  • Testing Basics
   Naming Tests
   The Testing Environment
   The Testing Traits
   Application Testing
   Artisan and Seed
   Mocking
   TL;DR
   • Chương 13: Writing APIs
  • The Basics of REST-Like JSON APIs
   Controller Organization and JSON Returns
   Reading and Sending Headers
   Eloquent Pagination
   Sorting and Filtering
   Transforming Results
   Nesting and Relationships
   API Authentication with Laravel Passport
   Laravel 5.2+ API Token Authentication
   Testing
   TL;DR
 • Chương 14: Storage and Retrieval
  • Local and Cloud File Managers
   Basic File Uploads and Manipulation
   Sessions
   Cache
   Cookies
   Full-Text Search with Laravel Scout
   Testing
   TL;DR
 • Chương 15: Mail and Notifications
  • Mail
   Notifications
   Testing
   TL;DR
 • Chương 16: Queues, Jobs, Events, Broadcasting, and the Scheduler
  • Queues
   Events
   Broadcasting Events over WebSockets, and Laravel Echo
   Scheduler
   Testing
   TL;DR
 • Chương 17: Helpers and Collections
  • Helpers
   Collections
   TL;DR

Cuốn sách có giá 22.99$ trên Amazon, Các bạn cỏ thể Download link dưới. Nếu có điều kiện nên mua sách để ủng hộ tác quyền.

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí