Easy Pencil Effect for Photoshop

Easy Pencil Effect for Photoshop

Easy Pencil Effect for Photoshop
Easy Pencil Effect for Photoshop

It takes some real skill to draw realistic characters and portraits, but there’s a shortcut you can take using this pencil Photoshop action. This action will allow you to create the outlines and shading of a drawn image automatically, without the need to trace, paint or draw by hand.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí