Easy Digital Downloads - Download Image Watermark

Easy Digital Downloads - Download Image Watermark,EASY DIGITAL DOWNLOADS - POINTS AND REWARDS V2.1.10

Easy Digital Downloads - Download Image Watermark
Easy Digital Downloads - Download Image Watermark

Easy Digital Download Image Watermark extension allows you to easily add watermarks to your Easy Digital Downloads images. These watermarks can be an image copyright symbol, company logo or piece of branding text as a transparent PNG image.

Usage Instructions:

  1. Create a transparent PNG watermark image (eg: something that says “Copyright Yourname” with your logo).
  2. Go to the “Downloads” > “Settings” > “Extensions” tab in WordPress.
  3. Upload the watermark image using the Choose Image button.
  4. Select where you would like the watermark image to appear.
  5. Create a New Download and upload an image. The watermark should appear on the image.

Note:If watermarks do not get applied after regenerating thumbnails, make the image paths relative e.g. /2012/06/watermark.png

Google Driver   |  |   MegaNZ

EASY DIGITAL DOWNLOADS - POINTS AND REWARDS V2.1.10

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí