DVLOP - JOSE VILLA For the Love of Film - Fuji Presets

DVLOP - JOSE VILLA For the Love of Film - Fuji Presets

DVLOP - JOSE VILLA For the Love of Film - Fuji Presets
DVLOP - JOSE VILLA For the Love of Film - Fuji Presets

Photographers love Fuji film for its beautiful, organic results. This film is popular for delivering a soft, pastel, light and airy look. Skin tones are more neutral with the color palette leaning on a cooler green and cyan base. This film is extremely versatile – perfect for weddings, portraits and outdoor photography.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí