Duplicator Pro - WordPress Site Migration & BackUp

Duplicator Pro - WordPress Site Migration & BackUp,Duplicator Pro v3.8.9.1 - WordPress Site Migration & BackUp,Duplicator Pro v4.0.1 - WordPress Site Migration & BackUp,Duplicator Pro v4.0.2 - WordPress Site Migration & BackUp,Duplicator Pro v4.0.2.1 - WordPress Site Migration & BackUp

Duplicator Pro - WordPress Site Migration & BackUp
Duplicator Pro - WordPress Site Migration & BackUp

Create a backup of your WordPress files and database. Duplicate and move an entire site from one location to another in a few steps. Create a full snapshot of your site at any point in time.

Google Driver   |  |   MegaNZ

V 3.8.7.1

Google Driver   |  |   MegaNZ

DUPLICATOR PRO V3.8.8

Google Driver   |  |   MegaNZ

DUPLICATOR PRO V3.8.9 - WORDPRESS SITE MIGRATION & BACKUP

Google Driver  |  MegaNZ  | Up-4ever | ZippysharePrefiles | NitroFlare | Rapigator | Katfile

Duplicator Pro v3.8.9.1 - WordPress Site Migration & BackUp

Google Driver  |  MegaNZ  | Up-4ever | Zippyshare Prefiles | NitroFlare | Rapigator | Katfile

Duplicator Pro v4.0.1 - WordPress Site Migration & BackUp

Google Driver  |  MegaNZ

Duplicator Pro v4.0.2 - WordPress Site Migration & BackUp

Google Driver  |  MegaNZ

Duplicator Pro v4.0.2.1 - WordPress Site Migration & BackUp

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí