Duotone LR Presets

Duotone LR Presets

Duotone LR Presets
Duotone LR Presets

Developed by a professional photographer and Lightroom expert to give your photos a Vibrant and unique Duotone look.

  • 50 Duotone Lightroom Presets
  • Basic Instructions

FEATURES

  • Compatible with Lightroom 4, 5, 6 and CC
  • Compatible with both Mac and PC
  • Works on RAW and JPEG images
  • Fully adjustable

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí