Drawing Effect Photoshop Action

Drawing Effect Photoshop Action

Drawing Effect Photoshop Action
Drawing Effect Photoshop Action

Overview

About this item:

  • Professional results in a short time and very easy to use
  • Works with any photo
  • All layers can be edited very easily
  • All layers are named and placed in groups
  • Non-destructive actions -> All actions keep untouched the original image

The ZIP archive contains:

All files and folders:

  • 1.atn file
  • 1.abr file
  • ReadMe file (with detailed instructions)

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí