Download Bộ sách Oxford Grammar for school 1,2,3,4,5 (Full books + CD)

Oxford Grammar for Schools cho sinh viên cơ hội tự khám phá ngữ pháp cho mình và khuyến khích họ nhận thức được tiến bộ của họ thông qua việc tự đánh giá và xem xét thường lệ. Khi học sinh kích hoạt ngữ pháp của mình thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc và viết, các em sẽ kích hoạt tiếng Anh.Bộ sách Oxford Grammar for school 1-2-3-4-5 (Full books + CD)

Download Bộ sách Oxford Grammar for school 1,2,3,4,5 (Full books + CD)

Oxford Grammar for Schools cho sinh viên cơ hội tự khám phá ngữ pháp cho mình và khuyến khích họ nhận thức được tiến bộ của họ thông qua việc tự đánh giá và xem xét thường lệ. Khi học sinh kích hoạt ngữ pháp của mình thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc và viết, các em sẽ kích hoạt tiếng Anh.

Oxford Grammar for Schools cho sinh viên cơ hội tự khám phá ngữ pháp cho mình và khuyến khích họ nhận thức được tiến bộ của họ thông qua việc tự đánh giá và rà soát chính thức. Khi học sinh kích hoạt ngữ pháp của mình thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc và viết, các em sẽ dần quen thuộc với tiếng Anh.

Bài viết của Nguyễn Thanh Hiệp tại: http://www.hieponly.com/2017/03/4share-oxford-grammar-for-schools-1-5.html

Bộ sách Oxford Grammar for school 1-2-3-4-5 (Full books + CD)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí