DMITRY ROGOZHKIN – NIGHT LIGHT, LOW LIGHT, VIDEO LIGHT LIGHTROOM PRESETS

DMITRY ROGOZHKIN – NIGHT LIGHT, LOW LIGHT, VIDEO LIGHT LIGHTROOM PRESETS

DMITRY ROGOZHKIN – NIGHT LIGHT, LOW LIGHT, VIDEO LIGHT LIGHTROOM PRESETS
DMITRY ROGOZHKIN – NIGHT LIGHT, LOW LIGHT, VIDEO LIGHT LIGHTROOM PRESETS

PRODUCT INFO “Night light, low light, video light”

The third folder is for shooting with artificial constant lightning or shooting outdoors at night
Besides, these presets are suitable for the weak, dim lighting.

Google Driver   |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí