Đột Phá 8+ Môn Sinh Học - Kỳ Thi THPT Quốc Gia

Đột Phá 8+ Môn Sinh Học - Kỳ Thi THPT Quốc Gia

Đột Phá 8+ Môn Sinh Học - Kỳ Thi THPT Quốc Gia

Cuốn sách "Đột Phá 8+ Môn Sinh Học - Kỳ Thi THPT Quốc Gia" biên soạn nhằm tổng hợp một cách đầy đủ kiến thức của chương trình sinh học lớp 10,11,12, đồng thời bám sát cấu trúc và các dạng bài tập của Bộ giáo Dục và Đào tạo. 

Các bài tập được thiết kế và trình bày một cách đầy đủ từ mức độ từ cơ bản - vận dụng - vận dụng cao, giúp người học củng cố kiến thức nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải các dạng bài tập và ôn tập lại các phần kiến thức đã học.

Google Driver   |  |   MegaNZ

14 đề thi THPT Quốc Gia môn Sinh 2019

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí