Đời người đàn ông qua tướng học và quan niệm dân gian

Đời người đàn ông qua tướng học và quan niệm dân gian

Đời người đàn ông qua tướng học và quan niệm dân gian
Đời người đàn ông qua tướng học và quan niệm dân gian

Cuốn sách "Đời người đàn ông qua tướng học và quan niệm dân gian" mô tả chi tiết kèm hình vẽ rõ ràng tướng cách từng bộ vị cũng như các tổ hợp bộ vị kết hợp với toàn thân và thần khí theo phương pháp khoa học của Decartes gồm bốn bước: chứng minh, phân tích, tổng hợp và kiểm soát để đi gần đến độ chính xác hơn của các học giả tướng học cổ kim, đặc biệt chú trọng thần khí từng bộ vị là một phương pháp xem tướng đặc biệt của cụ Ngô Hùng Diễn- nhà tướng học lừng danh miền Nam trước năm 75.

Sách có trình bày thêm về khoa xem chỉ tay của phương Tây, một học thuật được các bác sĩ Josef Ranald và một số bác sĩ khác trình bày rõ ràng trong nhiều trước tác Anh, Pháp ngữ. Chúng tôi tham khảo nhiều nguồn tài liệu cố gắng trình bày lại cho rõ ràng, tập trung vào các chi tiết mới, các tướng cách khác đã mô tả trong hai cuốn trước chỉ giới thiệu các điểm căn bản để độc giả dễ lĩnh hội.
Đặc biệt tất cả các hình vẽ tác giả tự vẽ trên máy tính, vì quan niệm một họa sĩ trình bày sách có thể vẽ đẹp hơn nhưng sẽ dễ sai lạc vì không thể hiểu hết chuyên môn trong sách của các tác giả.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí