Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tự Luận Hóa Học 12 - Võ Tường Huy

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tự Luận Hóa Học 12 - Võ Tường Huy

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tự Luận Hóa Học 12 - Võ Tường Huy

Cuốn sách "Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tự Luận Hóa Học 12" của tác giả Võ Tường Huy biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập các dạng bài trắc nghiệm, tự luận, từ đó giúp các em làm tốt các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, kiểm tra học kỳ môn hóa học.

Cuốn sách bao gồm 9 chương với các chủ đề sau:

Chương I: Este - Lipit

Chương II: Cacbohidrat

Chương III: Amin - Amino axit - Protein

Chương IV: Polime và vật liệu polime

Chương V: Đại cương về kim loại

Chương VI: Kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ và nhôm

Chương VII: Crom - sắt - đồng và một số kim loại khác

Chương VIII: Nhận biết một số chất vô cơ và chuẩn độ dung dịch

Chương IX: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế xã hội và môi trường

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí