Đề kiểm tra học kỳ tiếng việt toán lớp 1

Đề kiểm tra học kỳ tiếng việt toán lớp 1

Đề kiểm tra học kỳ tiếng việt toán lớp 1

Cuốn sách "Đề kiểm tra học kỳ tiếng việt toán lớp 1" của tác giả Huỳnh Tấn Phương gồm 175 trang tổng hợp nhiều đề thi học kỳ 1 và học kỳ 2 của môn tiếng việt và toán lớp 1. Sách có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết để cho các em, cùng bố mẹ có thể tham khảo, ngoài ra sách cũng là tài liệu quý để các thầy cô lựa chọn các bài, đề thi phù hợp để ra cho các em học sinh lớp 1.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí