Để Học Tốt Toán 7 Tập 2 - Ngô Long Hậu

Để Học Tốt Toán 7 Tập 2 - Ngô Long Hậu

Để Học Tốt Toán 7 Tập 2 - Ngô Long Hậu

Cuốn sách "Để Học Tốt Toán 7 Tập 2" được biên soạn với các nôi dung bám sát với chương trình học sách giáo khoa của Bộ giáo dục và Đào tạo, mỗi một đơn vị bài học đều có các phần : Kiến thức cơ bản, ví dụ minh họa, bài tập và hướng dẩn giải bài tập. Giúp các em làm quen với phương pháp tư tu duy để giải bài toán, từ đó giúp các em tự luyện tập, tăng khả năng toán học của mình.

Cuốn sách được chia thành 2 phần:

Phần Đại Số gồm 2 chương:

  • Chương 1 : Thống kê
  • Chương 2 : Biểu thức đại số.

Phần hình học gồm 1 chương:

  • Chương 1 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - các đường đồng quy của tam giác

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí