Để học tốt tiếng anh lớp 5 (Chương trình mới)

Để học tốt tiếng anh lớp 5 (Chương trình mới)

Để học tốt tiếng anh lớp 5 (Chương trình mới)

Cuốn sách Để học tốt tiếng anh lớp 5 (Chương trình mới) do Cô Thanh Thủy biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo Dục và Đào tạo giúp các em học sinh lớp 5 học tập, tham khảo và phát triển năng lực tiếng anh của mình. 

Cấu trúc của Sách giải bài tập tiếng anh lớp 5: gồm bài giải cho 20 đơn vị bài học và 4 Review)

 • Unit 1: What's your address?
 • Unit 2: I always get up early. how about you?
 • Unit 3: Where did you go on holiday?
 • Unit 4: Did you go to the party?
 • Unit 5: where will you be this weekend?
 • Review 1
 • Unit 6: How many lessons do you have today?
 • Unit 7: How do you learn english?
 • Unit 8: What are you reading?
 • Unit 9: What did you see at the zoo?
 • Unit 10: When will sports day be?
 • Review 2
 • Unit 11: What’s the matter with you?
 • Unit 12: Don’t ride your bike too fast!
 • Unit 13: What do you do in your free time?
 • Unit 14: What happened in the story?
 • Unit 15: What would you like to be in the future?
 • Review 3
 • Unit 16: Where's the post office?
 • Unit 17: What would you like to eat?
 • Unit 18: What will the weather be like tomorrow?
 • Unit 19: Which place would you like to visit?
 • Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?
 • Review 4

Để học tốt tiếng anh lớp 5 (Chương trình mới)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí