Desk Calendar Bundle 2020

Desk Calendar Bundle 2020

Desk Calendar Bundle 2020
Desk Calendar Bundle 2020

Information:

  • Size: A5, A3
  • Pages: 9 Desk Calendar Bundle
  • Resolution: 300 dpi
  • Color mode: CMYK
  • Bleed: 0.125 in

  • Working file: Photoshop Cs4, In Design cs4, illustrator cs4
  • File included: Photoshop CC, In Design cc(INDD), cs4(IDML), illustrator cc, EPS CS4

Mock-up and photo are not included in main file. Thank You

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí