Dạy Con Thế Nào Mới Đúng - Đặng Giai An

Dạy Con Thế Nào Mới Đúng - Đặng Giai An

Dạy Con Thế Nào Mới Đúng - Đặng Giai An
Dạy Con Thế Nào Mới Đúng - Đặng Giai An

Cuốn sách " Dạy Con Thế Nào Mới Đúng " của tác giả Đặng Giai An giúp các bà mẹ có một phương pháp dạy con hiệu quả ở các độ tuổi khác nhau của trẻ. 

Cuốn sách này kết hợp phương thức giáo dục trẻ của nhà giáo dục nổi tiếng người Đức thế kỷ XIX - Carl Weter - với quan niệm giáo dục hiện đại, giúp trẻ không những có được một sự giáo dục hoàn thiện m