DAWN CHARLES – PACK TWO LIGHTROOM & ACR PRESETS

DAWN CHARLES – PACK TWO LIGHTROOM & ACR PRESETS

DAWN CHARLES – PACK TWO LIGHTROOM & ACR PRESETS
DAWN CHARLES – PACK TWO LIGHTROOM & ACR PRESETS

DAWN CHARLES – PACK TWO LIGHTROOM & ACR PRESETS

EARTHY, WARM, NOSTALGIC

Muted highlights, some grain, and a little warmth.
Dreamy blues, golden skin, earthy greens.

This pack includes 6 color presets, 2 black and white presets, and an editing tutorial.
All created to be used on any gear and lighting situation.

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí