Darkness - Google Slides Template

Darkness - Google Slides Template

Darkness - Google Slides Template
Darkness - Google Slides Template

Darkness - Google Slides Template 2276723

– 30 Unique Custom Slides

– images Placeholder

– Made with Slidemaster ( Just Drag & Drop your Image )

– Drag And Drop image

– Theme Colour Option, Easy to change colors, Fully editable text and photos

– Clean Theme Version

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn