Dark IOS & Android MockUp

Dark IOS & Android MockUp

Dark IOS & Android MockUp
Dark IOS & Android MockUp

-5 HQ PSD Presentations – Easy and fast editing via Smart Objects – 4500×3000 px – Help file

A high quality Dark IOS & Android MockUp ideal for presenting app graphics or creating a background for websites, banners, posters… Just paste your design into the Smart Object and shadows are done automatically.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí